Informatie richtlijnen Corona, 24 februari 2022

Informatie richtlijnen Corona, 24-2-2022

Eindelijk kunnen de maatregelen rondom corona worden opgeheven. De boodschap vanuit de overheid luidt: “Alles kan weer open in 3 stappen”.

Wat betekent dit voor het ontvangen van zorg vanuit Coach-Point?

Bezoek bij u thuis is weer gewoon mogelijk.

De afgelopen twee jaren, tijdens de pandemie, is gebleken dat het aanbieden van zorg door beeldbellen een goede aanvulling kan zijn op de ambulante begeleiding. Steeds meer gemeenten sturen daar ook op aan met het inzetten van de zorg.

Naast de bezoeken in de thuissituatie door de ambulant begeleiders zal beeldbellen onderdeel blijven van de reguliere zorg. Dit betekent dat er een afwisseling ontstaat van bezoeken aan huis en op andere momenten contact via beeldbellen.

Indien een cliënt of een medewerker positief getest is zal i.v.m. het besmettingsgevaar van het covid virus de zorg standaard worden geleverd via beeldbellen of telefonisch contact. 

Samen verder: adviezen voor iedereen 

Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken en hoe om te gaan met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.

Kijk voor de actuele regels op https://www.rijksoverheid.nl