Jaarverslag

Coach-Point dient jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop zij hun geld besteden.
Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van Coach-Point kunt u vinden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.