Werkwijze

Wij bieden onze zorg aan in de regio Rijnmond. Er is bij ons geen sprake van een wachtlijst en wij streven naar korte aanmeldprocedures. Coach-Point levert zorg via het persoonsgebonden budget (PGB) en gecontracteerde zorg (Zorg in Natura; ZIN).

Na aanmelding wordt er door ons contact opgenomen om een afspraak met u in te plannen voor een intakegesprek. Naar aanleiding van dit intakegesprek en uw hulpvraag zal de gedragsdeskundige een zorgplan opstellen met doelen waar aan gewerkt kan worden.
Zodra dit geregeld is, gaat de gedragsdeskundige op zoek naar een ambulant begeleider die goed aansluit bij jouw profiel. Deze ambulant begeleider zal samen met jou aan de slag gaan met de doelen uit het zorgplan. Tussentijds vinden evaluaties plaats. Hierbij worden de gestelde doelen besproken (welke doelen zijn wel of niet behaald) en zal het zorgplan zo nodig bijgesteld worden voor de komende periode. Indien  gewenst kan het wijkteam of de verwijzende instantie bij dit evaluatiegesprek aansluiten.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste begeleiders en streven naar een plezierige en respectvolle omgang tussen cliënten en begeleiders. De wensen van onze cliënten staan voorop; dit vertaalt zich in duidelijkheid in zorgafspraken en persoonlijke aandacht.

De kracht van Coach-Point is dat wij werken met hoogopgeleide mensen die tegelijkertijd heel praktisch, in de thuissituatie, aan het werk kunnen gaan. Wij werken methodisch met verschillende methodieken, maar bekijken iedere casus als een uniek exemplaar. Als wij in een gezin starten met het leveren van zorg gaan wij uit van de externe informatie, maar door geregeld aanwezig te zijn vergaren wij steeds meer informatie. Wij stellen onze zorgplannen dan ook met grote regelmaat bij indien dit nodig is. Dit alles doen wij in overleg met externe behandelaars en het systeem rondom de cliënt (mantelzorg, school, huisarts etc.).
Voorbeelden van methodieken die wij gebruiken zijn: Kikker be cool, Triple P, Triple C en Geef me de vijf.