Kind & Jeugd

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met verschillende psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen. Wij bieden onder andere zorg aan kinderen en jongeren met:

  • Een stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, ODD of comorbide stoornissen;
  • Persoonlijkheidsproblematiek en/of andere psychiatrische stoornissen;
  • Stemmingsstoornissen;
  • Angststoornissen;
  • Gedragsproblemen;
  • Een licht verstandelijke beperking.