Kind & Jeugd

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met verschillende psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen. Wij bieden onder andere zorg aan kinderen en jongeren met:

  • Een stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, ODD of comorbide stoornissen;
  • Persoonlijkheidsproblematiek en/of andere psychiatrische stoornissen;
  • Stemmingsstoornissen;
  • Angststoornissen;
  • Gedragsproblemen;
  • Een licht verstandelijke beperking.

Bij Coach-Point worden naast begeleiding de volgende evidence-based behandelingen aangeboden: psycho-educatie, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapie (inclusief EMDR, ACT, mindfulness en schematherapie) en lichte systeemtherapie. De behandelaren zijn opgeleid tot psycholoog of orthopedagoog en worden gesuperviseerd door de regie behandelaar (supervisor cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog, arts in opleiding tot psychiater en systeemtherapeut i.o.; BIG-nummer: 19916838925).
Niet alle gemeenten bieden de genoemde behandelingen. Zie voor meer informatie de pagina vergoedingen welke gemeente deze behandelingen aanbiedt.