Vergoedingen

De zorg via Coach-Point kan op verschillende manieren worden vergoed. De zorg kan worden vergoed via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Als u voor beide niet in aanmerking komt is het ook nog mogelijk dat u zelf de zorg financiert. Vergoeding vanuit ZIN is mogelijk als Coach-Point een contract heeft gesloten met de gemeente waarin u woonachtig bent. Coach-Point heeft contracten met een groot aantal gemeenten in de regio Groot-Rijnmond en een aantal omliggende gemeenten. In het geval van ZIN betaalt de gemeente rechtstreeks aan Coach-Point. U hoeft zelf dus geen administratieve acties te verrichten. De zorg van Coach-Point kan ook vergoed worden vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij een PGB krijgt u een geldbedrag toegekend, waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Aan de hand van een keukentafelgesprek met het wijkteam of iemand van het CIZ wordt de hoogte van uw budget bepaald. Als u ondersteuning inkoopt vanuit een PGB wordt uw budget beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).