Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Coach-Point is ISO 9001 gecertificeerd sinds 2018. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met de ISO certificatie wordt aangetoond dat Coach-Point voldoet aan de eisen van opdrachtgevers en toezichthouders. De ISO 9001 certificering bestaat uit een driejarige cyclus van jaarlijkse audits waarbij een onafhankelijke partij vaststelt of Coach-Point aan de eisen in de norm voldoet.

Het doel van het kwaliteitsbeleid van Coach-Point is het bereiken en behouden van tevreden cliënten. Dit willen wij bereiken door de beste zorg te bieden op het gebied van het ondersteunen en begeleiden van zowel kinderen als volwassenen en probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen, in de eigen leefomgeving en afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënten en relaties.
De kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd door gekwalificeerde en betrokken werknemers, waarbij constant wordt nagegaan wat nog verbeterd kan worden.

Het kwaliteitsbeleid wordt o.a. gerealiseerd door:
• Voortdurende aandacht voor cliëntgericht denken en handelen;
• Het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg en opleiding.
• Implementatie op kwaliteitsverbetering gerichte instrumenten; in- en externe audits, meldsystemen, tevredenheidsonderzoeken, communicatie- en overlegstructuren en door te werken aan de voor 2023 opgestelde jaardoelen via de jaarplanning.