Volwassenen

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Er wordt onder andere zorg geboden aan:

  • Personen met een stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, ODD of comorbide stoornissen;
  • Personen met persoonlijkheidsproblematiek en/of andere psychiatrische stoornissen;
  • Personen met stemmingsstoornissen;
  • Personen met angststoornissen;
  • Personen met gedragsproblemen;
  • Personen met verslavingsproblemen;
  • Personen met een licht verstandelijke beperking;
  • Ouders met een kind met een diagnose die als gevolg daarvan omvangrijke opvoedvraagstukken hebben.