Volwassenen

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Er wordt onder andere zorg geboden aan:

 • Personen met een stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, ODD of comorbide stoornissen;
 • Personen met persoonlijkheidsproblematiek en/of andere psychiatrische stoornissen;
 • Personen met stemmingsstoornissen;
 • Personen met angststoornissen;
 • Personen met gedragsproblemen;
 • Personen met verslavingsproblemen;
 • Personen met een licht verstandelijke beperking;
 • Personen met een Wlz-indicatie (zie hieronder);
 • Ouders met een kind met een diagnose die als gevolg daarvan omvangrijke opvoedvraagstukken hebben.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Coach-Point biedt naast het bovenstaande ook langdurige ambulante zorg in de thuissituatie, via de Wet langdurige zorg (Wlz). Personen die chronische psychiatrische en/of psychosociale problemen ervaren, of personen met een verstandelijke beperking komen in aanmerking voor een Wlz-indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor de Wlz, zodat er ambulante zorg vanuit Coach-Point thuis kan worden geboden.

Coach-Point kan ook ondersteuning en bemiddeling bieden tijdens het aanmeldingsproces voor een Wlz-indicatie. Onze cliënt-ondersteuners kunnen u òf de persoon in kwestie daarbij helpen. Wanneer u beschikt over een voltooide aanvraag, kunnen wij overgaan tot het bieden van 100% ambulante zorg in de thuissituatie.

Welke vormen van zorg biedt Coach-Point via de Wlz?

Coach-Point zet graag haar kernexpertise in om 100% intensieve ambulante zorg thuis te bieden, zodat verhuizen naar een zorginstelling niet nodig is. Coach-Point biedt twee vormen van zorg aan:

 • Volledig Pakket Thuis
 • Modulair (gedeeltelijk) Pakket Thuis

Gedetailleerde informatie over de vormen van zorg/vergoeding kunt u vinden onder de kopjes Zorgaanbod en Vergoedingen.

Welke hulp/begeleiding kan Coach-Point bieden via de Wlz?

Coach-Point is een kleinschalige zorginstelling met 80 medewerkers en zorg op maat staat bij ons hoog in het vaandel. Personen die chronisch zorg nodig hebben, kunnen via de ambulante begeleiding van Coach-Point thuis blijven wonen en begeleiding aan huis krijgen. Coach-Point biedt onder andere hulp bij:

 • het plannen van de dag
 • omgaan met spannende en/of moeilijke momenten
 • omgaan met administratie/financiën
 • hulp bij dagelijkste taken, zoals het huishouden en persoonlijke verzorging
 • leren aangaan en onderhouden van sociaal contact
 • samenwerken en het betrekken van mantelzorgers