Zorgaanbod

De zorg via Coach-Point kan op verschillende manieren vergoed worden. Als u in aanmerking komt voor zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), kunt u kiezen voor Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Als u voor beide niet in aanmerking  komt, is het bij Coach-Point ook mogelijk dat u zelf de zorg financiert. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen.

Individuele begeleiding

Door middel van verschillende methodieken wordt er o.a. gewerkt aan planning en structuur, sociale contacten, werk, financi√ęn, omgaan met psychische stoornis en/of psychosociale problemen.

Interactiebegeleiding

Interactiebegeleiding is gericht op het verbeteren van de sociale interactie van de cli√ęnt door in de praktijk te oefenen in verschillende situaties (bijvoorbeeld begeleiden van het ochtendritueel, interactie met klasgenoten etc.)

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is gericht om ouders te ondersteunen bij opvoedvraagstukken, het bieden van psycho-educatie en ouders met eigen problematiek te begeleiden in de opvoedsituatie.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding is gericht op het verbeteren van de zelfstandigheid en het zelfbeeld van cli√ęnten door gebruik te maken van groepsactiviteiten in kleinschalige groepen, zoals:

  • Friendzone
  • Kookcoaching

 

E-health

Sinds kort werkt Coach-Point met het e-health platform Therapieland. E-Health betekent ‚Äėhet gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg‚Äô, kortgezegd: zorg via internet. Dit betekent dat je als cli√ęnt zelf bepaalde onderdelen van je behandeling thuis kunt doorlopen via het onlineplatform. Het kan gaan om het lezen van informatie¬†over de klachten die je ervaart of het doen van opdrachten en invullen van een vragenlijst. Maar je kunt ook interessante of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over de vorderingen.